Webáruházunk optimális működéséhez cookie-kat használunk. A részletes Cookie (süti) szabályzatot itt olvashatja.

Elfogadás
 
 

Szerződési Feltételek

Az alábbiakban a VELUX Magyarország Kft.-nek (Cégjegyzékszám: Cg. 08-09-000055, adószám: 10192207-2-08, bankszámlaszám: 10800007-70000000-12522061; Az online értékesítéssel foglalkozó telephely: 1031 Budapest, Zsófia u. 1-3.; Telefon: (06-1) 436-0601; Fax: (06-1) 436-0605) (a továbbiakban “VELUX”) a vevői megrendelések elfogadására és feldolgozására vonatkozó általános szerződési feltételei olvashatók. A következőkben részletezett feltételek kötelező érvényűek, kérjük, olvassa végig a feltételeket figyelmesen, különös tekintettel az árakra, szállítási feltételekre, a felelősségvállalásra, az elállási jogra és az elállás következményeire vonatkozó feltételekre.

Az itt meghatározott feltételek kiegészülnek az áruk fogyasztók részére történő értékesítésére vonatkozó jogszabályokkal.

Esetleges kérdéseivel, vagy aggályaival kérjük, forduljon bizalommal a VELUX-hoz.

Amennyiben folytatni szeretné a megrendelés leadását, kérjük, gördítse tovább a szöveget, olvassa el a szerződési feltételeket és a végén kattintson az ”ELFOGADOM” gombra, amellyel megerősíti, hogy elfogadja az itt leírt feltételeket.

Az adásvételi és szállítási szerződés Ön és a VELUX között jön létre. A szerződés nyelve a magyar. A VELUX rögzíti a szerződést, mely a szerződés hatálya alatt hozzáférhető.

A megrendelést csak akkor adhatja le és a szerződést csak akkor kötheti meg, ha betöltötte 18. életévét.

Megrendelését lakóhelyétől függetlenül feldolgozzuk. A megrendelt termékeket az Ön által megjelölt magyarországi címre szállítjuk és számlázzuk.

A webáruház lehetővé teszi, hogy bármelyik EU-s országban élő vásárló megvásárolhassa termékeinket. Ha Magyarország területén kívülről rendel, de azt szeretné, hogy a termékeket Magyarország területén szállítsák ki, kövesse az utasításokat a számlázási cím oldalán. 

Ha azt szeretné, hogy a termékeket egy másik országba szállítsák ki, kérjük, látogasson el egy másik üzletünkbe. A VELUX-üzletek listáját itt találja: www.veluxshop.com. Speciális felhasználási feltételek lehetnek érvényben.

Az Ön által leadott megrendelés általunk történő feldolgozásának előfeltétele, hogy a megrendelése leadásával egy időben Ön elfogadja az alábbiakat:

  • Az itt leírt feltételeket.
  • Internetes áruházunkban meghatározott és az Ön megrendelésében megjelenő árakat és költségeket.
  • Azt, hogy megrendelésének feldolgozásához és teljesítéséhez rögzítjük az Ön nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét.
  • Azt, hogy hitelkártyájának adatait a megrendelése feldolgozása és teljesítése érdekében továbbítjuk.
  • Azt, hogy ez a szerződés Magyarország törvényei szerint jön létre.

 

A megrendelés elküldését megelőzően a rendelési felületen Önnek lehetősége van adatainak ellenőrzésére és az esetleges hibák javítására. Amennyiben adatai a megrendelés elküldését követően módosulnak, kérjük ezt legkésőbb a szállítás napját megelőző 24 óráig bejelenteni, ellenkező esetben a módosítást a VELUX nem tudja figyelembe venni.

Honnan tudom, hogy a megrendelésemet megkapták?

Megrendelésének beérkezéséről e-mail üzenetben küldünk Önnek visszaigazolást. A jogilag kötelező érvényű megállapodás akkor jön létre, amikor Ön megkapja a megrendelésére vonatkozó visszaigazolást.

Bankkártyás fizetési mód választása esetén a megrendelés visszaigazolásának előfeltétele az Ön hitel- vagy bankkártyájának elfogadása (lásd lejjebb: „Mennyibe kerülnek a termékek?" és „Hogyan fizessek?"). Amennyiben nem kapna visszaigazolást 48 órán belül, kérjük, forduljon hozzánk közvetlenül. Szeretnénk megrendelését gyorsan, indokolatlan késedelem nélkül feldolgozni és teljesíteni, az elektronikus kommunikáció esetleges fennakadásai vagy hibái által okozott körülményekért azonban nem tudunk felelősséget vállalni.

A szállítás a megadott magyarországi címre ingyenesen történik.

Kérjük, hogy átvételkor ellenőrizze, hogy a kiszállított áru azonos-e a megrendelttel (a termékek kódját, a csomagolás sértetlenségét és a darabszámot ellenőrizze), a szállítólevélen szereplő összeg és adatok azonosak-e az írásos megrendelés-visszaigazoláson szereplő összeggel és adatokkal.

Ha eltérést tapasztal, lehetőség szerint még a szállító jelenlétében tüntesse azt fel a szállítólevélen, és késedelem nélkül értesítse vevőszolgálatunkat (elérhetőség alább). Az átvételkor felmerülő bármely mennyiségi és minőségi hibával kapcsolatos szavatossági igényét a VELUX vevőszolgálat az értesítés alapján rögzíti. A mennyiségi és minőségi vizsgálat késedelmes teljesítéséből eredő károkért Ön felel.

Fizetési kötelezettség

A megrendelés leadása Ön számára kötelezettséget keletkeztet a megrendelt áruk kifizetésére. A fizetési kötelezettséget kártyás fizetés esetén a megrendeléssel egyidejűleg, készpénzes fizetés esetén kiszállításkor kell teljesíteni.

Hogyan fizessek?

A fizetés teljesíthető VISA vagy MASTERCARD kártyával. A folyamat során meg kell adnia kártyaszámát, a kártya lejáratának időpontját, amennyiben szükséges, a kártya kibocsátásának számát és a háromjegyű biztonsági kódszámot. Ezek az adatok magas szintű titkosítással közvetlenül a bankhoz kerülnek továbbításra hitel- vagy bankkártyája érvényességének ellenőrzése céljából. A kártya jóváhagyását követően e-mail üzenetben kap visszajelzést a megrendelés elfogadásáról. Hitel- vagy bankkártyáját a megrendelt termékek elküldésének napján terheljük meg.

Bankkártyás fizetésen kívül a vételár fizethető készpénzben kiszállításkor, melyet az árut szállító vállalat képviselője vesz át megbízásunkból. Az összeg átvételéről igazolást kap.

Figyelem! Bruttó kétszázezer (200 000 Ft áfával) forint vagy ennél magasabb értékű rendelés leadása esetén a teljes vételár előre utalással fizetendő. Az összeg bankszámlánkra való beérkezését követően a vételárról előlegszámlát állítunk ki.

Számlázás rendje

A számlát a VELUX vevőszolgálata állítja ki a kiszállított árumennyiség alapján, és postázza az Ön által megadott magyarországi számlacímre. A számla a teljesítést követő két (2) munkanapon belül kerül postázásra. A megrendelt termékről a számlát csak magyarországi számlacímre állítjuk ki.

Ha a számlát nem a kiszállítási címre szeretné kiállíttatni, akkor az eltérő, magyarországi számlacímet a megrendelés-visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül jelezze írásban vagy telefonon a VELUX vevőszolgálatának, ennek elmulasztása esetén a VELUX a kiszállítási címet tünteti fel a számlán.

A szállítással és a vételár átvételével megbízott partnerünk (alvállalkozó alkalmazására jogosultan)

DSV Hungária Szállítmányozási kft.
címe: 2040 Budaőrs, Vasút utca 11.
telefonszáma: (06-23) 802-100
fax: (06-23) 802 195
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A VELUX fenntartja azonban magának a jogot, hogy az adott szállítással és a vételár átvételével más szerződő partnert bízzon meg (a többi szállítási feltétel változatlan tartalmú fenntartása mellett), amely változásról azonban legkésőbb a szállítás megkezdésekor tájékoztatjuk.

Amennyiben a VELUX a megrendelés teljesítésére Önnek felróható okból (pl. hibás szállítási cím megadása) nem képes, az ebből eredő költségeket és károkat (pl. megismételt szállítás költsége) Ön viseli.

Az Ön törvényes jogai, szavatosság

Önnek fogyasztóként különféle törvényes jogai vannak termékek fogyasztók részére történő értékesítésére vonatkozó jogszabályok alapján, amennyiben az általunk szállított termék(ek) hibásnak, vagy a leírásban szereplőktől eltérőnek bizonyul(nak). Egy áru akkor tekintendő hibásnak, ha nem felel meg az adásvételi szerződésben a mennyiségére, minőségére és jellemzőire vonatkozóan leírtaknak, vagy ha nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra.

Igyekeztünk minden technikailag lehetséges módon biztosítani a termékeink színének a lehető leginkább valósághű megjelenítését. Ennek ellenére fenntartással kell élnünk az termékek internetes áruházban megjelenített színe és a termékek tényleges színe közötti esetleges eltérések tekintetében.

Az itt leírt feltételek semmiképpen nem csorbítják az Ön kötelezően érvényes, a vonatkozó törvényi előírások szerinti jogait.

A VELUX hibás teljesítése esetén a vásárló kellékszavatossági igénnyel élhet a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint. Amennyiben Ön fogyasztóként jár el (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), választása szerint kellékszavatossági igénnyel vagy termékszavatossági igénnyel élhet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti és a termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

Ha az általunk szállított termékben valamilyen hibát talál, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell bennünket. Ebben az esetben Ön jogosult arra, hogy az Ön számára költségmentesen megjavíttassuk vagy kicseréljük a hibás terméket, ha az nem jár számunkra aránytalanul magas költségekkel. Ha a hibás termék nem javítható, akkor Ön ingyenes cserére jogosult. Minden esetben jogunkban áll a hibás terméket kicserélni, kivéve, ha a csere az Ön oldalán aránytalan költségekkel jár.

Amennyiben nem a szerződésnek megfelelően járnánk el, felelősek vagyunk minden olyan esetleges veszteségért vagy kárért, amelyet Ön a szerződés részünkről történő megszegése, vagy mulasztásunk előre látható következményeként elszenved. Valamely veszteség vagy kár akkor tekinthető előre láthatónak, ha nyilvánvalóan a részünkről elkövetett szerződésszegés következménye, vagy ha Ön és mi a szerződés megkötésekor ésszerűen feltételezhettük esetleges bekövetkezését.

Semmilyen módon nem zárjuk ki felelősségünket a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott szerződésszegésért, illetve az általunk okozott halálesetért vagy személyi sérülésért.

Jótállás

Az Ön jogszabályokban meghatározott jogain túlmenően a VELUX az internetes áruházban vásárolt külső és belső árnyékolókra, kézi távműködtetőkre három (3) év, míg redőnyökre, elektromos külső hővédő rolókra és elektromos távműködtetőkre öt (5) év jótállást biztosít. A jótállás feltételei a honlapunkon található VELUX Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatók. A jótállási feltételek semmiképpen nem érintik az Ön egyéb törvényes jogait.

Az elállás /szerződésbontás joga

A szerződéstől Ön tizennégy (14) napon belül indoklás nélkül elállhat.

Az elállásra nyitva álló határidő attól a naptól számított tizennégy (14) nap elteltével jár le, amelyen Ön – vagy egy az Ön által megjelölt harmadik személy, aki nem azonos a szállítóval – fizikai értelemben a termékek birtokába jut, vagy, amennyiben Ön egy megrendelésben több terméket rendelt és ezeket mi külön-külön szállítjuk, attól a naptól számított tizennégy (14) nap elteltével jár le, amelyen Ön – vagy egy Ön által megjelölt harmadik személy, aki nem azonos a szállítóval – fizikai értelemben az utolsóként kézbesített termékek birtokába kerül.

Az elállás jogának gyakorlásához egyértelmű nyilatkozatban kell tájékoztatnia bennünket (elérhetőségeinket lásd alább) a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről (pl. levélküldeményben, telefax vagy e-mail üzenetben). Erre a mellékelt mintát is használhatja, ez azonban nem kötelező.

Ahhoz, hogy azonosíthassuk a megrendelését elállási jogának gyakorlásakor, kérjük, adja meg nevét és elérhetőségi adatait (cím, telefonszám és e-mail cím), a megrendelés-visszaigazolás számát, továbbá jelölje meg azon termékeket, amelyek tekintetében az adásvételi szerződéstől elállni szándékozik.

Az elállásra meghatározott határidő betartásnak minősül, ha az elállási nyilatkozatát az elállásra nyitva álló időtartam leteltét megelőzően elküldi részünkre.

Az elállás hatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, akkor az addig Öntől kapott összegeket, indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen legfeljebb az elállásra vonatkozó döntéséről való tudomásszerzéstől számított tizennégy (14) napon belül visszatérítjük Önnek. A visszatérítés az eredeti fizetési tranzakcióban igénybe vett fizetési eszköz használatával történik, kivéve, ha Ön kifejezetten beleegyezik egy másik fizetési mód alkalmazásába. A fizetési eszköz típusától függetlenül a visszatérítés Önnek semmiképpen nem jár költséggel. A visszatérítést az érintett termékek visszaérkezéséig, vagy addig az időpontig visszatarthatjuk, amikor Ön hitelt érdemlően igazolja számunkra, hogy az érintett termékeket visszaküldte hozzánk, a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

A termékeket indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen legfeljebb a szerződéstől történő elállásra vonatkozó nyilatkozat közlésének napjától számított tizennégy (14) napon belül az alábbi címre küldheti, vagy ott adhatja vissza részünkre

VELUX Magyarország Kft.
1031 Budapest, Zsófia u. 1-3.

A határidő betartásának minősül, ha Ön a termékeket a tizennégy (14) napos határidő leteltét megelőzően visszaküldi.

A termékek visszaküldésének közvetlen költségei Önt terhelik.

A termékek értékében a termékek jellegének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges mértéken túli használatból fakadó esetleges csökkenésért Ön felelős.

A termékek értékcsökkenését mi állapítjuk meg

A termékek jellegének, jellemzőinek és működésének megállapításához Ön köteles az árukat (i) kellő gondossággal és (ii) ugyanúgy kezelni és megvizsgálni, mint ahogyan azt egy átlagos üzletben normális körülmények között tenné. Az ezt meghaladó mértékű használat vagy vizsgálat az áruk értékének csökkenésével járhat, amelynek pénzértékét jogunkban áll az Öntől kapott összeg visszatérítésekor a visszafizetendő összegből levonni. Az érték csökkenését esetről esetre határozzuk meg. Ön kinyithatja a dobozt és megtekintheti az áruk anyagát és színét, feltéve, hogy a doboz kinyitás után visszazárva, a benne lévő termék és alkatrészek épségét és mennyiségét megőrizve ép állapotban marad. A doboz indokolatlan és jelentősebb sérülése, illetve hiányzó alkatrészek, elemek esetén Önnek számolnia kell azzal, hogy az áruk értéke is csökkent. Az áru bármely módon történő beépítése, használata szintén várhatóan az áru értékének csökkenését okozza. Kérjük, ne feledje, hogy mindaddig, amíg a termék az Ön birtokában van, és amíg nem kerül vissza hozzánk, a termékért Ön felelős és a termék esetleges sérüléséért vagy károsodásáért Ön visel felelősséget.

Irányadó jog és joghatóság

Az internetes áruház által kötött szerződésekre Magyarország jogszabályai irányadók és a magyar bíróságok kizárólagos joghatósággal rendelkeznek bármely, a jelen internetes áruház által kötött megállapodásból származó jogvita tekintetében.

Az Ön és a VELUX közötti jogviták peren kívüli elintézése céljából az Ön lakóhelye/tartózkodási helye vagy a VELUX székhelye szerint illetékes békéltető testülethez is lehet fordulni. Ez nem befolyásolja az Ön jogát arra, hogy bírósághoz forduljon. A VELUX székhelye szerint illetékes békéltető testület a következő:

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-217
Fax száma: (96) 520-218
E-mail cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A jelen Szerződési Feltételek nem minősülnek a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek, ilyet a VELUX nem alkalmaz.

Személyes adatok kezelése

A VELUX a vásárlás során megadott személyes adatokat kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetleges jótállási/szavatossági jogok kezelése céljából kezeli. Az adatokat és megrendelését a szerződés teljesítéséhez és az esetleges jótállási/szavatossági jogok kezeléséhez szükséges ideig tároljuk és kezeljük, ezen időtartam alatt a szerződés hozzáférhető.

Marketing célra történő adatrögzítés és –felhasználás (a reklámajánlat kifejezett fogyasztói igény alapján történő küldésének esetét kivéve) nem történik. Az adatokat kizárólag a VELUX érintett alkalmazottai ismerhetik meg. A résztvevők adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései megfelelően irányadók.

A cég neve: VELUX Magyarország Kft.
Cégjegyzékszáma: Cg. 08-09-000055

Az online értékesítéssel foglalkozó telephely:

1031 Budapest, Zsófia u. 1-3.
Telefon: (06-1) 436-0601
Fax: (06-1) 436-0605
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2014. június

 

Adatvédelem

 

VELUX adatvédelmi tájékoztató

Cégünk tiszteletben tartja és védi személyes adatait. Az alábbiakban arról olvashat, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait.

Ez a VELUX adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: VELUX adatvédelmi tájékoztató) bemutatja, hogyan kezeljük az Ön által megadott vagy cégünk által összegyűjtött adatokat. Ez a VELUX adatvédelmi tájékoztató megfelel az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (2016/679/EU) és a helyi jogszabályoknak.

Személyes adatainak gyűjtése, tárolása és feldolgozása a(z) VELUX Magyarország Kft. felelőssége.  Anyavállalatunk a VELUX A/S, amely egy Dániában, a 30003519 számon bejegyezett társaság, melynek székhelye:  Aadalsvej 99, DK-2970 Hoersholm (Dánia).

1.       Az adatfeldolgozás jogalapja

Egy Önnel kötött vagy esetlegesen megkötendő szerződéssel kapcsolatban a személyes adatok feldolgozására a köztünk létrejött szerződés teljesítése érdekében vagy azért van szükség, hogy kérésére még a szerződés megkötése előtt intézkedhessünk. Ha az adatfeldolgozás jogalapja az érintett hozzájárulása, Ön bármikor visszavonhatja ezen hozzájárulását, a hozzájárulás visszavonása előtt azonban adatait a(z) VELUX Magyarország Kft. jogszerűen dolgozza fel. Ha személyes adatait megosztjuk a bűnüldöző hatóságokkal vagy más kormányzati szervvel, arra jogi kötelezettség miatt kerül sor.

2.       A személyes adatok gyűjtésének oka és célja

A VELUX Magyarország Kft. az alábbi fő kategóriákba sorolható személyes adatokat gyűjti elsősorban a következő céllal:

2.1.   A VELUX Cégcsoport általános üzleti tevékenységének részeként

Személyes adatokat magánszemélyekről, vásárlókról, beszállítókról (ideértve harmadik fél szolgáltatókat is) és más érdekelt felekről gyűjtünk. Ezek az adatok adott esetben kiterjednek a személy nevére, elérhetőségi adataira és más olyan információkra, amelyek ahhoz szükségesek, hogy üzletet kössünk Önnel vagy szervezetével.

2.2.   Kérdésekkel kapcsolatos segítségnyújtás

Ha személyesen, telefonon, e-mailben, postai úton vagy digitális platformjaink segítségével felveszi a kapcsolatot cégünkkel, dönthet úgy, hogy megosztja velünk személyes adatait, például nevét, e-mail címét vagy egyéb elérhetőségi adatait. Ezen személyes adatok birtokában tudunk válaszolni például a VELUX termékekkel kapcsolatos tájékoztatás iránti megkeresésére, hogy intézkedni tudjunk, és ajánlatot adjunk VELUX termékeink beépítésére vagy egy ablak szervizelésére vagy a VELUX garancia alapján felmerülő követelésekre. Az információt adott esetben továbbítjuk a VELUX A/S-nek vagy más VELUX értékesítési vállalatoknak, az érintett független beépítőnek vagy kereskedőnek, hogy választ tudjunk adni vásárlóink kérdéseire, vagy egy adott szolgáltatást biztosíthassunk nekik, vagy árajánlatot adhassunk nekik. Egyes folyamatok (pl. árajánlatok készítése) kapcsán felmerülhet az érintett szakemberek (egyéni vállalkozók) személyes adatainak kezelése is, ez vagy az adott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatkezelés, vagy az érintett partner hozzájárulása alapján történik.

2.3.   Vásárlók és leendő ügyfelek

Adott esetben személyes adatokat gyűjtünk vásárlóinkról és leendő ügyfeleinkről is, többek között a nevüket, az elérhetőségi adataikat, fizetési és bankkártyaadataikat, hitelinformációkat és egyéb olyan információkat, amelyek az adott személlyel vagy szervezettel az üzletkötéshez szükségesek. A vásárló megrendelésének feldolgozásához ezen információkat adott esetben továbbítjuk a kereskedőnek vagy független beépítőnek vagy logisztikai partnernek, például a VELUX termékek vásárlóhoz történő kiszállítása vagy annak érdekében, hogy választ tudjunk adni vásárlóink kérdéseire.

2.4.  Üzleti fejlesztés

Az Ön által a cégünk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat és a digitális platformjainkon gyűjtött személyes adatokat vásárlóink jobb megismerésére és arra használjuk fel, hogy érdemi kommunikációt folytathassunk és releváns kínálatot ajánlhassunk a cégünkkel és a VELUX A/S-sel való kapcsolatfelvétel minden pontján. Személyes adatokat termékfejlesztési célokra is felhasználunk.

2.5.   Marketingkommunikáció

Hozzájárulása – ha arra szükség van – esetén személyes adatait felhasználhatjuk arra is, hogy tájékoztassuk a VELUX Cégcsoport üzleti tevékenységeiről, termékeiről és szolgáltatásairól. Ha a továbbiakban nem kíván tájékoztatást kapni, bármikor egyszerűen és térítésmentesen leiratkozhat marketingkommunikációs szolgáltatásunkról. A leiratkozáshoz a linket az e-mailek alján találja, vagy e-mailben és postai úton is megkereshet minket a leiratkozáshoz. Amennyiben leiratkozik marketingkommunikációs szolgáltatásunkról, személyes adatait egy hónapon belül töröljük, hacsak adatainak feldolgozása nem a 2.1–2.9. pontban említett célokból történik.

2.6.  Látogatói és vásárlói felmérések

A cégünk szolgáltatásaira és termékeire vonatkozó felmérések keretében adott esetben személyes adatokat gyűjtünk a digitális platformokra látogatóktól és vásárlóktól. Annak érdekében, hogy a VELUX A/S is felméréseket végezhessen, személyes adatait a VELUX A/S rendelkezésére bocsátjuk. Ezeket a személyes adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem használjuk fel marketingkommunikációs célokra.

2.7.  Képzések partnereknek

A VELUX termékek beépítésével foglalkozó kivitelező vállalkozások és általuk foglalkoztatott alkalmazottak felkészültségének biztosítása, szakértelmük szintjének nyomonkövetése, megszerzett tudásuk felmérése céljából a VELUX Magyarország Kft. képzéseket szervez. A képzésekkel kapcsolatban bekért személyes adatok (pl. egyéni vállalkozók egyes adatai) legtöbbje a képzések lebonyolításához, a résztvevők képzési történetének nyomon követéséhez szükséges.

A VELUX termékek értékesítésével foglalkozó építőanyag-forgalmazók, árnyékoló forgalmazók és kivitelező vállalkozások és általuk foglalkoztatott alkalmazottak felkészültségének biztosítása, megszerzett tudásuk felmérése érdekében a VELUX Magyarország Kft. a weboldalán időről-időre online képzéseket is tart, azokkal kapcsolatban az eredményes résztvevők között sorsolásokat, nyereményjátékokat bonyolít le. Az online képzésekhez regisztráció szükséges. Az online képzések igénybe vétele és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatás alapvetően önkéntes, ugyanakkor az építőanyag forgalmazók esetében a képzésen való részvétel engedmény feltétele, a regisztráció elmulasztása, vagy a leiratkozás az engedményre való jogosultság akadálya.

2.8. Rendezvények partnereink számára, sportesemények

A VELUX Magyarország Kft. időről időre különböző rendezvényeket szervez partnerei számára, illetve kivételes esetekben lehetőséget biztosít sporteseményeken történő részvételre. Ezen események megszervezéséhez, a szükséges foglalások intézéséhez szükséges mértékben a VELUX Magyarország Kft. személyes adatokat is kezel és szükség esetén a szervezésben résztvevő harmadik személyeknek (pl. utazási iroda, biztosító, sportesemény helyszíne) is továbbítja. A rendezvényekről fotók, videok készülhetnek, melyeket a VELUX Magyarország Kft. saját tevékenységeinek kommunikációja során pl. közösségi oldalán, magazinokban, weboldalán közzéteheti. Olyan felvételek felhasználása, melyen az érintett felismerhető, egyedi ábrázolásmóddal szerepel, az érintett előzetes hozzájárulásával történik.

2.9. Leendő alkalmazottak és alvállalkozók

Adott esetben bizonyos információkat gyűjtünk a cégünknél állásra jelentkezőkről, illetve a vállalattal alvállalkozói szerződést kötőkről, amelyek kiterjednek a nevükre, elérhetőségi adataikra, szakmai múltjukra, bizonyítványaikra és okleveleikre, a releváns nyilvántartások ellenőrzésére és a szakmai érdeklődéssel kapcsolatos információkra. Ezeket az információkat adott esetben közvetlenül az érintettektől, fejvadász szakemberektől és az érintett személy korábbi munkaadóitól és másoktól szerezzük be, többek között referenciákból és nyilvános elérhető forrásokból. Az információkat alátámasztásként és segítségként annak eldöntéséhez használjuk fel, hogy kínáljunk-e állást az érintett személynek, illetve kössünk-e szerződést az adott személlyel.

2.10.       Jogkövetés

Személyes adatokat a törvény által előírtaknak megfelelően gyűjtünk.

A cégünk által gyűjtött személyes és nem személyes adatok bizalmas információnak minősülnek, azokat a 2. és 4. szakaszban említett esetek kivételével soha nem értékesítjük vagy adjuk bérbe harmadik félnek.

3.     Hogyan gyűjtünk személyes adatokat

Akkor gyűjtünk Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatot, amikor Ön termékeket, szolgáltatásokat vagy tájékoztatást kér tőlünk, feliratkozik nálunk, részt vesz nyilvános fórumainkon vagy egyéb tevékenységet végez digitális platformjainkon, kitölti vásárlói felmérésünket vagy egyéb módon kapcsolatba lép velünk.

Információkat különböző technológiák, például sütik segítségével gyűjtünk. A sütikre vonatkozó szabályzatunkat itt találja: https://www.velux.hu/vallalatunk/cookie.

3.8. Egyéb webhelyekre mutató linkek

Ez a webhely más webhelyekre (például Facebook, Google+, YouTube, Pinterest) mutató linkeket tartalmaz, amelyekre ezen VELUX adatvédelmi tájékoztató hatálya nem terjed ki. Kérjük, vegye figyelembe, hogy cégünk nem hagy jóvá más webhelyeket és azok tartalmait. Ezért azt javasoljuk, hogy olvassa el minden egyes Ön által felkeresett oldal adatvédelmi tájékoztatóját.

4.     Adatainak megosztása más vállalatokkal

Cégünk az alábbi néhány eset kivételével nem osztja meg az Ön személyes adatait:

      Ha egyes csoportközi társaságok vagy harmadik felek a vállalatunk nevében nyújtanak szolgáltatásokat, például áru- és alkatrészszállítás, csomagkézbesítés, szervizszolgáltatás (pl. javítás, alkatrészcsere, karbantartás, kiegészítő felszerelés), szakvélemény készítés, helyszíni felmérés és konzultáció, postai levelek, e-mailek és SMS-ek kiküldése és vevőszolgálat. Ezek a társaságok az Ön személyes adatait kizárólag a cégünk által kért és a jogszabályokban előírt célokra használhatják fel.

      Ha egyes csoportközi társaságok vagy harmadik felek a vállalatunk megbízásából működtetnek digitális platformokat és eszközöket, például online árajánlatkészítő, pontgyűjtő program, pénzvisszatérítéses akció, nyereményjáték, képzési rendszer vagy ezek a társaságok biztosítják azokat a digitális platformokat és eszközöket például e-dm küldéshez, Live Chathez, amelyek felhasználásával tartunk kapcsolatot Önnel. Ezek a társaságok az Ön személyes adatait kizárólag a cégünk által kért és a jogszabályokban előírt célokra használhatják fel.

      Ha egyes harmadik felek a vállalatunk megbízásából készítenek fotókat és videófelvételeket, például nyereményjátékok nyerteseiről, adományozottakról, képzések, események és rendezvények résztvevőiről. Ezek a társaságok az Ön személyes adatait kizárólag a cégünk által kért és a jogszabályokban előírt célokra használhatják fel.

      Vásárlóink biztonsága és védelme, jogaink és tulajdonunk védelme, vagy jogi eljárás lefolytatása érdekében, illetve más olyan esetben osztunk meg személyes adatokat csoportközi társaságokkal és harmadik felekkel, amikor jóhiszeműen úgy ítéljük meg, hogy az adatközlést jogszabályok írják elő.

      Ha Ön engedélyezi számunkra személyes adatainak harmadik felekkel való megosztását, például:

o   Úgy dönt, hogy személyes adatait megosztja egyes körültekintően kiválasztott vállalatokkal, hogy termékeikkel és szolgáltatásaikkal kapcsolatos ajánlatokkal és promóciókkal kereshessék meg Önt

o   Ha arra utasít minket, hogy személyes adatait megosszuk harmadik felek által működtetett oldalakkal vagy platformokkal, például közösségi hálók oldalaival.

Ha külső szolgáltatót (adatfeldolgozót) veszünk igénybe, a személyes adatait feldolgozó szolgáltatóval adatfeldolgozási szerződést kötünk.

Nem soroljuk fel a személyes adatokat átvevő valamennyi felet, a 4.1–4.2. pontban közülük csak az EU-n kívüli adatátvevők listáját találja. Ennek az az oka, hogy egy olyan nagy globális cégcsoportnak vagyunk a tagja, amely sok átvevőnek továbbít adatokat. Nem lenne átláthatóbb a helyzet, ha minden adatátvevőt felsorolnánk. Beszállítóink is folyamatosan változnak. Jelentős adminisztratív terhet jelentene tehát egy minden adatátvevőt tartalmazó lista állandó aktualizálása. Önt is minden olyan esetben értesítenünk kellene, amikor egy újabb adatátvevőt alkalmazunk vagy egy adatátvevőt már nem alkalmazunk többé, mi pedig úgy gondoljuk, hogy ez terhes lenne az Ön számára. Ezért úgy véljük, átláthatóbb és felhasználóbarátabb, ha minden adatátvevő felsorolása helyett csak azok kategóriáiról tájékoztatjuk.

Adatátvevők az EU-n kívül:

4.8.HubSpot

Online marketingtevékenységünkhöz, például a MyDaylight applikációban hozzájárulás alapján rögzített címlista használatához a HubSpot Inc., USA HubSpot szoftverét használjuk. Ezt a szoftvert az inbound marketinggel összefüggésben használják, a naplózott felhasználói magatartás értékelését és az arról készített statisztikai elemzést segíti, hogy megfelelőbben koordinálhassuk marketingstratégiánkat és optimalizálhassuk az Önhöz eljuttatott tartalmat. Ehhez sütiket használunk. További információkért keresse fel a http://www.hubspot.com/terms-of-service és http://www.hubspot.com/privacy-policy oldalt, és olvassa el a HubSpot Inc. felhasználási feltételeit és adatvédelmi tájékoztatóját. Ez az adatvédelmi tájékoztató minden általunk gyűjtött információra vonatkozik. A HubSpotra a TRUSTe által működtetett EU–USA Privacy Shield és Svájc–USA Privacy Shield keretrendszere vonatkozik.

5.       Ellenőrzés és döntési lehetőség

Cégünk lehetővé teszi az Ön számára, hogy bizonyos ellenőrzést gyakoroljon az Ön személyes adatainak általunk történő gyűjtése, felhasználása és megosztása felett, illetve hogy döntést hozhasson ezzel kapcsolatban. A helyi jogszabályok függvényében Önnek az alábbiak tekintetében van ellenőrzési és döntési lehetősége:

      Megváltoztathatja a feliratkozásokkal, hírlevelekkel és értesítésekkel kapcsolatos korábbi döntését

      Eldöntheti, hogy szeretne-e marketingkommunikációs anyagokat kapni tőlünk azon termékeinkről és szolgáltatásainkról, amelyek szerintünk érdekelhetik Önt

      Eldöntheti, hogy személyes adatait megoszthatjuk-e más vállalatokkal, hogy termékeikkel és szolgáltatásaikkal kapcsolatban marketingkommunikációs anyagokat küldhessenek Önnek

      Eldöntheti, hogy szeretne-e célzott hirdetéseket kapni hirdetési szolgáltatóktól, adatcsere keretében, illetve marketingelemző vagy más szolgáltatótól

      A pontatlan vagy hiányos adatok kijavítása érdekében betekintést kérhet az általunk Önről tárolt személyes adatokba, valamint bizonyos körülmények között kérheti az általunk Önről tárolt adatok másik adatkezelőnek történő átadását, korlátozott kezelését, illetve nyilvántartásainkból való törlését (személyeket megillető jogok). Személyes adatainak általunk való feldolgozását meg is tagadhatja.

      Ellenőrzési és döntési jogával a vevőszolgálat vagy a helyi adatvédelmi felelős megkeresésével vagy az Ön részére megküldött közleményekben foglalt utasítások követésével élhet, és hasonló módon nyerhet betekintést személyes adataiba is. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha nem járul hozzá ahhoz, hogy személyes adatokat gyűjtsünk Öntől, egyes termékeket vagy szolgáltatásokat nem feltétlenül fogunk tudni eljuttatni Önhöz, és bizonyos szolgáltatásainknál nem fogjuk tudni figyelembe venni preferenciáit és azt, hogy mi érdekli Önt. Ha az Önnel kapcsolatos általunk feldolgozott vagy tárolt személyes adatokkal kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen vagy a +36 1 436-0601-es telefonszámon.

Jogainak gyakorlására irányuló kérésére egy hónapon belül reagálunk, de fenntartjuk a jogot, hogy ezt az időtartamot két hónappal meghosszabbítsuk. Ha a válaszadási időt meghosszabbítjuk, erről a kérés időpontjától számított egy hónapon belül értesítjük Önt.

6.       Adatbiztonság, adatok sértetlensége és megőrzése

Személyes adatainak biztonsága, sértetlensége és védelme rendkívül fontos a számunkra. Cégünk olyan technikai, adminisztratív és fizikai biztonsági intézkedéseket léptetett életbe, amelyek célja, hogy védjék személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréssel, közzététellel, felhasználással és módosítással szemben. Biztonsági eljárásainkat időről időre felülvizsgáljuk, hogy tekintettel legyünk a legújabb technológiákra és módszerekre. Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden erőfeszítésünk ellenére sem létezik tökéletes vagy támadhatatlan biztonsági intézkedés.

Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg arra az ebben a VELUX adatvédelmi tájékoztatóban bemutatott célok teljesítéséhez szükség van, hacsak a jogszabályok ennél hosszabb megőrzési időt nem írnak elő vagy tesznek lehetővé (pl. 2000. évi C törvény a számvitelről szerint 8 év, 1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről szerint 5 év, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről szerint 5 év). A hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a vonatkozó adatokat a hozzájárulás visszavonását követően a lehető legrövidebb időn belül töröljük. Az információkat aktualitásuk megőrzése érdekében rendszeresen frissítjük.

5.     Adattovábbítás, adattárolás és az adatok általános feldolgozása

Cégünk a VELUX Cégcsoport tagja, amely egy világméretű vállalkozás, így személyes adatait az ebben a VELUX adatvédelmi tájékoztatóban foglalt célokra továbbíthatja az egyes VELUX vállalatokhoz vagy harmadik felekhez világszerte. Amennyiben személyes adatait továbbítjuk, eltároljuk vagy feldolgozzuk, minden ésszerűen elvárható lépést megteszünk személyes adatainak védelme érdekében. Mindemellett az Európai Unióból továbbított személyes adatok felhasználása vagy közzététele esetén betartjuk az EU–USA Privacy Shield és Svájc–USA Privacy Shield keretrendszerének feltételeit, az Európai Bizottság által elfogadott standard szerződéses rendelkezéseket alkalmazzuk, és az Európai Unió jogának megfelelő egyéb eszközöket alkalmazunk a megfelelő biztosítékok biztosítására, illetve kikérjük hozzájárulását.

Személyes adatait az Európai Unióban található szervereken tároljuk.

6.     A VELUX adatvédelmi tájékoztató módosítása

Előfordulhat, hogy időnként a legújabb technológiák, iparági gyakorlatok, szabályozói követelmények miatt vagy egyéb okokból módosítanunk kell ezt a VELUX adatvédelmi tájékoztatót. A legfrissebb változatot digitális platformjainkon minden esetben közzétesszük. Ezért azt javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót. Ha a vonatkozó jogszabály ezt előírja, kikérjük hozzájárulását.

7.     Észrevételek és kérdések

Ha észrevétele vagy kérdése van a VELUX adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük, keresse fel a VELUX Magyarország Kft.-t, cím: 1031 Budapest, Zsófia u. 1-3., telefon: +36 1 436 0601, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ha adatainak feldolgozásával kapcsolatban problémája van, panasszal élhet. A céghez az adatvédelmi tájékoztató végén található elérhetőségi adatok segítségével fordulhat. Panasztételkor a panaszos nevét és elérhetőségét közölni kell a VELUX Magyarország Kft. részére. Panaszát kivizsgáljuk, arra egy hónapon belül reagálunk. Ha úgy ítéli meg, hogy cégünk nem oldotta meg kielégítően panaszát, panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel: +36-1-391-1400; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), valamint bírósághoz fordulhat.

 

8.     Kapcsolat

A webhely a VELUX Magyarország Kft. tulajdona, azt az említett cég működteti.

Ezt az adatvédelmi tájékoztatót utoljára 2018. májusban frissítették.

 

 

VELUX Magyarország Kft.

1986 óta a magyar piacon is elérhetők a VELUX tetőtéri ablakok és kiegészítők. Termékeink építőanyag-kereskedésekben, barkácsáruházakban, árnyékoló kereskedésekben vásárolhatók meg.

Vevőszolgálatunk és országos szervizhálózatunk készséggel áll az érdeklődők rendelkezésére.

Impresszum

A cég neve: VELUX Magyarország Fertődi Építőkomponens Kft.
Székhelye: 9431 Fertőd, Malom köz 1.
A céget nyilvántartó cégbíróság: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
Cégjegyzékszám: 08-09-000055

Részletesen a www.velux.hu oldalon az Impresszum menüpont alatt találhatja.

VELUX Magyarország Kft.
Budapest
Zsófia u. 1-3.
1031
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: (06-1) 436-0601 
Fax: (06-1) 436-0605

Nyitva tartás
Hétfő-péntek: 8.00-16.00
Szombat, vasárnap és ünnepnapokon: szünetel

 

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság az 524/2013/EU rendelettel összhangban egy interaktív weboldalt (online vitarendezési platform) hozott létre az online ügyletekkel kapcsolatos jogviták bírósági eljáráson kívül rendezésére. Az Európai Bizottság online vitarendezési platformját a következő linkre kattintva éri el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Segíthetünk?

Köszönjük a VELUX termékek iránti érdeklődését. A webáruházunkban történő vásárlásnál leggyakrabban felmerülő kérdéseire a bal oldali menüpontokban kap választ.

Kapcsolat

Szívesen segítünk Önnek telefonon vagy e-mailen, ha kérdései merülnek fel, vagy más témában keres bennünket.

VELUX Magyarország Kft.
Budapest
Zsófia u. 1-3.
1031
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: (06-1) 436-0601 
Fax: (06-1) 436-0605

Nyitva tartás
Hétfő-péntek: 8.00-16.00
Szombat, vasárnap és ünnepnapokon: szünetel

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2018-ban a lenti munkaszombatokon irodánk zárva tart:

2018. április 21. szombat

2018. október 13. szombat

2018. november 10. szombat

2018. december 1. szombat

2018. december 15. szombat

Kérjük, forduljon hozzánk bizalommal rákövetkező hétfőn, vagy hagyjon számunkra üzenetet, és a megadott elérhetőségen visszahívjuk Önt. Megértését köszönjük!

 

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság az 524/2013/EU rendelettel összhangban egy interaktív weboldalt (online vitarendezési platform) hozott létre az online ügyletekkel kapcsolatos jogviták bírósági eljáráson kívül rendezésére. Az Európai Bizottság online vitarendezési platformját a következő linkre kattintva éri el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Felszerelés

Könnyű felszerelés a VELUX Pick&Click!® rendszerrel

Minden VELUX tetőtéri ablakot rolótartókkal láttunk el a fényzáró rolók, roletták, reluxák, energiarolók és  harmonikarolók könnyű felszerelése érdekében. Az egyedülálló Pick&Click!™ rendszer jelentősen meggyorsítja és leegyszerűsíti az árnyékolók felszerelését, ill. biztosítja a tökéletes illeszkedést.

Felszerelési útmutatók

Itt megtalálja az összes, a webáruházban forgalmazott VELUX árnyékoló felszerelési útmutatóját. Válassza ki az Ön által megvásárolt terméket, és töltse le a felszerelési útmutatót, az árnyékoló nevére kattintva. Az útmutatók PDF formátumúak. E dokumentumok megnyitásához Acrobat Reader program szükséges, melyet ingyenesen innen tölthet le: Adobe 

VELUX fényzáró rolók

VELUX fényzáró roló - kézi működtetés (DKL)

VELUX duo fényzáró roló - kézi működtetés (DFD)

VELUX fényzáró roló - elektromos működtetés (DML)

VELUX fényzáró roló - napelemes működtetés (DSL)

VELUX light-dimming blinds

VELUX light-dimming blinds - manually operated (RHZ)

VELUX Roman Blinds

VELUX roman blind - manually operated (FHB)

VELUX roletták

VELUX roletta - kézi működtetés (RFL)

VELUX roletta - elektromos működtetés (RML)

VELUX roletta - napelemes működtetés (RSL)

VELUX harmonikarolók

VELUX harmonikaroló - kézi működtetés (FHL)

VELUX harmonikaroló - elektromos működtetés (FML)

VELUX energiarolók

VELUX energiaroló - kézi működtetés (FHC)

VELUX reluxák

VELUX reluxa - kézi működtetés (PAL)

VELUX reluxa- elektromos működtetés (PML)

VELUX külső hővédő rolók

VELUX külső hővédő roló - kézi működtetés (kampós) (MHL)

VELUX külső hővédő roló - elektromos működtetés (MML)

VELUX külső hővédő roló - napelemes működtetés (MSL)

VELUX redőnyök

VELUX redőny - kézi működtetés (SHL)

VELUX redőny - kézi működtetés kurblival (SCL)

VELUX redőny - elektromos működtetés (SML)

VELUX redőny - napelemes működtetés (SSL)

VELUX szúnyogháló

VELUX szúnyogháló - kézi működtetés (ZIL)

 
 

cash on delivery small      Follow us on Facebook

signature dk

 
Bezár x Betöltés . , 1 Kosárba Kosár frissítése imp 0